Naše mise

Opěrné body v rámci našeho podnikání:

 

* přírodní výrobky místo plastu

* podpora lokálního výrobce a farmářů na Bali

* recyklace místo spalování a vyhazování

* poctivá ruční práca dělána s láskou, místo hromadné pásové výroby

* zdvyhnout povědomí o současné ekologické situaci

 

Jsme si vědomi, že z jednoho dne na druhý není možné stát se člověkem, který nevytváří žádný odpad, žije jen zero-waste,

neobléká si fast fashion, nekupuje si jídlo v plastu a to málo  odpadu, který vytvoří, všechen zrecykluje.

Žijeme ale v krásné době informovanosti, hlavně možnosti rozhodovat se každý sám za sebe a vybrat si způsob,

jakým se budem chovat k naši Zemi a našemu okolí.

My dva se malými a jednoduchými  krůčky snažíme  přispět k postupné změně, která se už děje na celém světe

a zahrňuje změnu postoje lidí k naší planetě, udržitelnosti, environmentální situaci a změně chování jednotlivců.

Myslíme jsi, že právě jednotlivec je ten, který může něco změnit. Zkusme nebýt lhostejní a tvářit se, že se nás to netýká. 

Způsobů jako se chovat více ekologicky a vážit si životní prostředí a planetu, na které žijeme je mnoho a i ty určite nějaké znáš.

Tak je neváhej aplikovat do svého života.

 

Jestli chceš vidět změnu, stan se sám změnou.

 

Martina a Jaro. 

 

mynaplazzimavic